KUTSE TAOTLEMINE

KUTSE TAOTLEMINE

2020. aastal on kutse taotlemise periood  01.09.2020 – 15.11.2020.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020. a.

Intervjuu kutse taotlejaga toimub novembri esimesel reedel.

Vastavalt kehtiva kutse andmise korra punktile 2.1.1 ja 2.1.2 on muusikaterapeudi kutsete taotlemise eeltingimused:

2.1.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused:

Haridus:
• Bakalaureuse tase muusikateraapia erialal
või
• Bakalaureuse tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 45 EAP ulatuses.

Omakogemus:
• 100 tundi omakogemust (sh. vähemalt 20 tundi individuaalset muusikateraapiat).

Supervisioon:
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni.

Töökogemus:
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet muusikaterapeudina 200 tundi institutsioonimeeskonnas.

2.1.2. Kutse Muusikaterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused:

Haridus:
• Magistri tase muusikateraapia erialal
või
• Magistri tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 60 EAP ulatuses.

Omakogemus:
• 200 tundi omakogemust (sh. vähemalt 40 tundi individuaalset muusikateraapiat).

Supervisioon:
• 120 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 20 tundi on individuaalset supervisiooni ja 100 tundi on grupisupervisiooni.

Töökogemus:
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet 800 tundi muusikaterapeudina.
• Valitavate kompetentside tõendamisel:
• Muusikaterapeutide koolitamine
• Muusikaterapeutide superviseerimine

Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 03.02.2020), punktis 2.1.1 ja 2.1.2.
Taastõendamise kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 03.02.2020), punktis 2.3.1 ja 2.3.2.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) Vormikohane avaldus (vt. Muusikaterapeut tase 6) LISA 1.1
2) Haridust tõendavad dokumendid
3) Omakogemust tõendavad dokumendid
4) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
5) Töökogemust tõendavad dokumendid
6) Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 6 erialase hariduse ja tegevuse register) LISA 2
7) Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 juhtumianalüüsi vorm) LISA 3
8) CV
9) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse Muusikaterapeut, tase 7 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) Vormikohane avaldus ( vt. tase 7 kutse esmataotlemise avaldus) LISA 1.2
2) Haridust tõendavad dokumendid
3) Omakogemust tõendavad dokumendid
4) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
5) Töökogemust tõendavad dokumendid
6) Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 7 erialase hariduse ja tegevuse register) LISA 4 ja lisakompetentside taotlemisel, Muusikaterapeut tase 7 superviisor-koolitaja vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register LISA 4.1.
7) Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 juhtumianalüüsi vorm) LISA 3
8) CV
9) Valitavate kompetentside taotlemisel muusikaterapeutide koolitamist ja /või superviseerimist tõendavad dokumendid
10) Isikut tõendava dokumendi koopia
11) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Muusikaterapeudi kutse taotlemise tasu on 297€ . Kutse taastaotlemise tasu on 74€. Tasu palume kanda EMTÜ arvelduskontole Swedpangas a/a EE082200221041404745.

Kutse mittesaamisel kutse taotlemise tasu ei tagastata.