KUTSE TAOTLEMINE

KUTSE TAOTLEMINE

2018. aastal on kutse taotlemise periood 1.09.2018 – 15.11. 2018.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2018 a.

Vastavalt kehtiva kutse andmise korra punktile 2.1.1 ja 2.1.2 on muusikaterapeudi kutsete taotlemise eeltingimused:
2.1.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused:
Haridus:
• Bakalaureuse tase muusikateraapia erialal
või
• Bakalaureuse tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 45 EAP ulatuses.
Omakogemus:
• 100 tundi omakogemust (sh. vähemalt 20 tundi individuaalset muusikateraapiat).
Supervisioon:
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni.
Töökogemus:
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet muusikaterapeudina 400 tundi institutsioonimeeskonnas.

2.1.2. Kutse Muusikaterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused:
Haridus:
• Magistri tase muusikateraapia erialal
või
• Magistri tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 60 EAP ulatuses.
Omakogemus:
• 200 tundi omakogemust (sh. vähemalt 40 tundi individuaalset muusikateraapiat). Supervisioon:
• 120 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 20 tundi on individuaalset supervisiooni ja 100 tundi on grupisupervisiooni.
Töökogemus:
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet 800 tundi muusikaterapeudina.
• Muusikateraapia-alane teavitustegevus.
• Valitavate kompetentside tõendamisel:
• Muusikaterapeutide koolitamine
• Muusikaterapeutide superviseerimine
Erialane enesetäiendus:
• Viimase 5 aasta jooksul vähemalt 50 tundi muusikateraapia-alast ja 50 tundi muud erialaga seotud enesetäiendust.
• On teinud erialaseid ettekandeid või koostanud ja avaldanud erialaseid publikatsioone.
Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 16.01.2017), punktis 2.1.1 ja 2.1.2.
Taastõendamise kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 16.01.2017), punktis 2.3.1 ja 2.3.2.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) Vormikohane avaldus (vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 kutse esmataotlemise avaldus) LISA 1
2) Haridust tõendavad dokumendid
3) Omakogemust tõendavad dokumendid
4) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
5) Töökogemust tõendavad dokumendid
6) Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 6 erialase hariduse ja tegevuse register) LISA 2
7) Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 juhtumianalüüsi vorm) LISA 3
8) Isikut tõendava dokumendi koopia
9) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse Muusikaterapeut, tase 7 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) Vormikohane avaldus ( vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 kutse esmataotlemise avaldus) LISA 1
2) Haridust tõendavad dokumendid
3) Omakogemust tõendavad dokumendid
4) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
5) Töökogemust tõendavad dokumendid
6) Muusikateraapia-alast teavitustegevust tõendavad dokumendid
7) Erialast enesetäiendust tõendavad dokumendid
8) Teaduslike ja/või erialaste publikatsioonide autorlust või toimetamist tõendavad dokumendid
9) Vormikohane erialase hariduse, täiendkoolituse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 7 erialase hariduse, täiendkoolituse ja tegevuse register) LISA 4
10) Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase 6 ja tase 7 juhtumianalüüsi vorm) LISA 3
• Valitavate kompetentside taotlemisel muusikaterapeutide koolitamist ja /või superviseerimist tõendavad dokumendid
12) Isikut tõendava dokumendi koopia
13) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Muusikaterapeudi kutse taotlemise tasu on 297€ . Kutse taastaotlemise tasu on 74€. Tasu palume kanda EMTÜ arvelduskontole Swedpangas a/a EE082200221041404745.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>