KUTSE TAOTLEMINE

Käesoleval aastal saab taotleda kutset kaks korda aastas.

I kutse taotlemise periood 01.01.2023 – 15.03.2023.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.02.2023.

Intervjuu kutse taotlejaga toimub märtsi esimesel reedel.

II kutse taotlemise periood 01.09.2023 – 15.11.2023.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.10.2023.

Intervjuu kutse taotlejaga toimub novembri esimesel reedel.

2.1.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused:

Haridus
• Bakalaureuse tase muusikateraapia erialal
või
• Bakalaureuse tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 45 EAP ulatuses.

Omakogemus
• 100 tundi omakogemust (sh. vähemalt 20 tundi individuaalset muusikateraapiat).

Supervisioon
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni.

Töökogemus
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet muusikaterapeudina 200 tundi institutsioonimeeskonnas.

Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021) punktis 2.1.1. Taastõendamise kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021), punktis 2.3.1.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • Vormikohane avaldus (vt. Muusikaterapeut tase 6) LISA 1.1
  • Haridust tõendavad dokumendid
  • Omakogemust tõendavad dokumendid
  • Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
  • Töökogemust tõendavad dokumendid
  • Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 6 erialase hariduse ja tegevuse register) LISA 2
  • Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase juhtumianalüüsi vorm) LISA 3
  • CV
  • Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Muusikaterapeudi kutse taotlemise tasu on 297€ . Kutse taastaotlemise tasu on 74€.
Tasu palume kanda EMTÜ arvelduskontole Swedpangas a/a EE082200221041404745.

Kutse mittesaamisel kutse taotlemise tasu ei tagastata.