KUTSEKOMISJON

Muusikaterapeudi kutse Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1) Tööandjad:
Alice Pehk, Muusikateraapia keskus
Jane Langemets, Päevakeskus Käo

2) Töötajad/spetsialistid:
Merle Hillep, SA Tallinna Lastehaigla
Maria Vessmann, Eesti Muusikateraapia Ühing
Kaili Inno, Eesti Muusikateraapia Ühing

3) Koolitajate esindajad:
Ene Kangron, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus
Marit Mõistlik-Tamm, Tallinna Ülikool

4) Klientide esindaja:
Sirje Rass, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus
Kutsekoja-poolne koordinaator Salome Virkus