KUTSEKOMISJON

Muusikaterapeudi kutse Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1) Tööandjad:
Alice Pehk, Muusikateraapia Keskus
Jane Langemets, Käo Tugikeskus

2) Töötajad/spetsialistid:
Merle Hillep, SA Tallinna Lastehaigla
Maria Vessmann, Eesti Muusikateraapia Ühing
Kaili Inno, Eesti Muusikateraapia Ühing

3) Koolitajate esindajad:
Ene Kangron, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus
Marit Mõistlik-Tamm, Tallinna Ülikool

4) Klientide esindaja:
Sirje Rass, Marienthali Kliinik, MPPK
Kutsekoja-poolne koordinaator Salome Virkus