Muusikateraapia sõnastik

Muusikateraapia seletav sõnastik on koostatud 2015.-2017. aastal Eesti Muusikateraapia Ühingu poolt eesmärgiga korrastada muusikateraapia valdkonna kirjeldamiseks ja terapeutide tööks vajalik eestikeelne oskussõnavara.

Sõnastiku valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017″. Sõnastiku koostamisel osalesid Alice Pehk, Eve Lukk, Ivar Vinkel, Kaia Laurik, Kaili Inno, Käll Kruusmägi, Maarja Metstak, Malle Luik, Marion Untera ja Maria Vessmann.

Muusikateraapia seletav sõnastik on leitav Eesti Keele Instituudi Muusikateraapia terminibaasis: https://term.eki.ee/termbase/view/4762067/