MIS ON MUUSIKA- TERAAPIA?

Muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeu­tiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada kliendi füüsilisi, emot­sionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taas­tada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema intra- ja inter­personaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en­netamise, taastamise või ravi kaudu.

KELLEGA TÖÖTAME?

Muusikateraapias saavad osaleda igas vanuses ja erinevate muredega inimesed. Osalemiseks ei ole tarvis varasemalt muusikalisi oskusi või teadmisi. Terapeudi poolt viiakse läbi individuaal- ja grupiteraapiaid.

Lapsed

  • autismispektri häired, aktiivsus- ja tähelepanuhäired, kõnehäired, motoorika häired, taju- ja tunnetuse häired, keskendumisraskused, suhtlemisraskused, emotsionaalsed häired, separatsiooni ärevus, eneseregultasiooni probleemid jt.

Noorukid

  • koolistress, meeleolulangus, depressioon, ärevushäired, uinumisraskused, söömishäired, käitumis- ja tundeeluhäired, erinevad sõltuvused, madal enesehinnang, suhteprobleemid, raskete tunnetega toimetulek, vaimne kurnatus jt.

Täiskasvanud

  • psüühikahäired, ärevus, ärevushäired, stress, meeleolulangus, depressioon, traumajärgne stressihäire (PTSD), elukriisid läbipõlemine, psühhosomaatilised häired, leinatöö, suhteprobleemid, kohanemisraskused, eneseotsingud jt.

Eakad

  • depressioon, kroonilised valud, leinatöö, vähesed sotsiaalsed interaktsioonid, füüsilise aktiivsuse ja kognitiivse võimekuse langus, dementsus, sensoorsed häired jt.

Liikmete ÜRITUSED

23 märts
10:30 - 16:00
Kotka 26, Tallinn

EMTÜ üldkogu Tallinnas

Papaveri Koolituskeskuses ja Zoomis

13 apr.
12:00 - 16:00
Astangu 27, Tallinn

Ühingu grupisupervisioon

Vajalik eelregistreerimine.

Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab.

Arvo Pärt

Arvo Pärt

eesti helilooja

Muusika on hinge rõõm, mis puhastab ise sellest aru saamata.

Gottfried W. Leibniz

Gottfried W. Leibniz

saksa filosoof

Kahtlemata peitub muusika ka vaikusehetkes, mis saadab Amori noole lendu, võib-olla on see pillihäälest veel õrnemgi. Et muusika tekib kõikjal, kus valitseb harmoonia, kord ja kooskõla, siis võime tekitada muusikat eri tegevustes: korrapärased, mõõdetud liigutused ja kindel rütm lasevad aimata kauneid viise, olgugi et kõrv midagi ei kuule.

Sir Thomas Browne

Sir Thomas Browne

inglise arst

Muusika väljendab seda, mida pole võimalik öelda, ent millest pole ka võimalik vaikida.

Victor Hugo

Victor Hugo

prantsuse kirjanik