Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Muusikaterapeutide kutse andjaks on aastani 2026 Eesti Muusikateraapia Ühing.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit (vaadatud 01.12.2021). Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Muusikateraapias on koostatud üks kutsestandard: muusikaterapeut, tase 6, vastavalt bakalaureuse taseme õppekava alusena.

muusikaterapeut, tase 6 https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10914595