Eesti Muusikateraapia Ühing kutsub teabepäevale “Muusikateraapia teaduspõhised sekkumised erinevatele sihtgruppidele”. Teabepäeva eesmärk on tutvustada teaduspõhiseid muusikateraapia sekkumisi sihtgruppide ja diagnooside lõikes ning seda võimalikult praktiliselt. Teabepäeval osalejad saavad kaasa ka teadusuuringute loetelu käsitletud teemade osas. Osalejate ring on kinnine ning kutsutud on Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tervisekassa, Töötukassa, Ohvriabi, Perearstide ja Õdede Liidu esindajad.

Teabepäev on tasuta ning toimub Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses.
5.09.2024 kell 9.00-15.45
Registreerimine:
www.connect.ee/uuring/521467541/