Muusikaterapeudi kutse Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

Tööandjad:

  • Alice Pehk, PhD, Muusikateraapia Keskus
  • Jane Langemets, Käo Tugikeskus

Töötajad/spetsialistid:

  • Eve Lukk, PhD, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
  • Merle Hillep, Tallinna vangla
  • Kaia Laurik, MSc, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik

Koolitajate esindajad:

  • Ene Kangron, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus
  • Kaili Inno, MSc, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus

Klientide esindaja:

  • Sirje Rass, Symmetry OÜ