HINDAMISSTANDARD

MUUSIKATERAPEUDI KUTSE ANDMISE HINDAMISSTANDARDID

Muusikaterapeut, tase 6 kutse andmisel on hindamise aluseks järgnev hindamisstandard.

Muusikaterapeut, tase 7 kutse andmisel on hindamise aluseks järgnev hindamisstandard.