Liitu ühinguga

Ühingu liikmeks astumise soovi korral täitke palun avalduse vorm ja selle lisaks olev küsimustik. Juhatus tutvub avaldusega ja võtab liikmekandidaadiga ühendust lisainfo saamiseks. Avaldusi võib juhatusele esitada jooksvalt, kuid uued liikmed kinnitab korra aastas toimuv üldkogu.

Liikmeks astumise eeldused:

  • Läbitud vähemalt muusikateraapia algkursus/ lisaeriala (Eestis TLÜ-s või EMTA-s, õppekava juht Alice Pehk) või mõni muu tunnustatud muusikateraapia õppekava mujal riikides
  • Muusikaline põhiharidus (lõpetatud vähemalt muusikakool)
  • Kõrgharidus soovitavalt psühholoogias või muudes sotsiaalteadustes
  • Muusikateraapia/ muusika kasutamine kutsetöös

Liikmeks võetakse vastu ka tudengeid, kellel on lõpetatud muusikateraapia algkursus, kuid kõrghariduse omandamine alles pooleli.

Liikmetelt eeldatakse aktiivset osavõttu ühingu üritustest ning kaasalöömist ühingu töös (ürituste korraldamine, projektitaotluste koostamine, juhatuse abistamine).

Lae liitumisavaldus alla siit.