PÄEVAKAVA:

13.00- 17.00
Häälestuseks: „Mõtteid muusikasse“ – ongi just see, mida sõnad ütlevad, mõte toimetab ja muusika liikuma paneb

Vestlusring „Muusika teraapilisest kasutamisest ja muusikateraapiast“ – Vestlusring viib meid muusika teraapilisest kasutamisest psüühiliste protsesside käivitajana otse iseendini ja kui kaugemale minna, siis muusikateraapia mõisteni koos terapeudiga, kõige sinna juurde kuuluvaga. Kel vaja, see küsib, kel tarvidus, saab sõna sekka öelda.

Töötuba „Tunneta iseennast“ – lubab läbi erinevate muusikateraapiliste ülesannete kogeda ehk midagi uudset ja mõtlemapanevat tänaseks, homseks ja edaspidiseks. Tundes paremini iseennast, mõistad paremini ka teisi, oskad määratleda olulist ja ebaolulist, võid lahendada probleeme jne.

Abiks võib olla muusikateraapia!

Veerandpaus

15. 15 Kandlemuusikat Pärnu-Jaagupi muusikakooli õpilastelt

15. 45 „Mängime koos“ – ühismusitseerimine

16.15 Soovijatele kandlemängu töötuba

Pärnus hoiab seda päeva koos muusikaterapeut ja kandleõpetaja Malle Mölder, toetajaks lahke pererahvas Ingerisoomlaste seltsingust.

Malle Mölder: Muusikateraapia teele suunasid- soovitasid mind üsna ühingu algetapis kaks toimekat ja toredat psühholoogi ja nii see saigi teoks. Aastate jooksul olen oma põhitöö kõrvalt muusikaõpetajana aeg-ajalt leidnud võimalusi neid teadmisi praktikasse viia. Tunnen, et kasuks tuleb pedagoogiline kogemus. Kord nädalas töötan erivajadustega lastega SA Pärnu Haigla taastusravi rehabilitatsiooniüksuses. Toetav teenus loovteraapilise suunitlusega muusikateraapias on kasutusel põhiliselt kompleksravi osana. Praktika kinnitab selle ala olulisust. Olen leidnud töörõõmu mõlemas erialas; muusikaterapeudina ja praeguseks, pärimusmuusika kandleõpetajana.