EMTÜ juhatus

Kadi Arula – juhatuse liige

Maili Mein – juhatuse esimees

Maria Allikmaa – juhatuse liige

Merle Hillep – juhatuse liige

Siiri Viil – juhatuse liige