KUTSE TAOTLEMINE

Käesoleval aastal saab taotleda kutset kaks korda aastas.

I kutse taotlemise periood on 01.01.2023 – 15.03.2023.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.02.2023.

Intervjuu kutse taotlejaga toimub märtsi esimesel reedel.

II kutse taotlemise periood on 01.09.2023 – 15.11.2023.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 01.10.2023.

Intervjuu kutse taotlejaga toimub novembri esimesel reedel.

2.1.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemise eeltingimused:

Haridus
• Bakalaureuse tase muusikateraapia erialal
või
• Bakalaureuse tase muusika- või sotsiaal- või haridus- või meditsiini- või tervisevaldkonnas ja omab muusikateraapia alast väljaõpet vähemalt 45 EAP ulatuses.

Omakogemus
• 100 tundi omakogemust (sh. vähemalt 20 tundi individuaalset muusikateraapiat).

Supervisioon
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni.

Töökogemus
• Töötanud pärast muusikateraapia väljaõpet muusikaterapeudina 200 tundi institutsioonimeeskonnas.

Täpsemad kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021) punktis 2.1.1. Taastõendamise kirjeldused on toodud Kutse andmise korras (kinnitatud 29.04.2021) punktis 2.3.1.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

• Vormikohane avaldus (vt. Muusikaterapeut tase 6) Lisa 1.1
• Haridust tõendavad dokumendid
• Omakogemust tõendavad dokumendid
• Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid
• Töökogemust tõendavad dokumendid
• Vormikohane erialase hariduse ja tegevuse register (vt. Muusikaterapeut tase 6 erialase hariduse ja tegevuse register) Lisa 2
• Juhtumianalüüs (vt. Muusikaterapeut tase juhtumianalüüsi vorm) Lisa 3
• CV
• Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

2.2.1. Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taastõendamise eeltingimused:

5 aasta jooksul eelmise kutsetunnistuse kehtivusaja algusest:

Töökogemus
• Töötanud muusikaterapeudina institutsioonimeeskonnas vähemalt 800 tundi

Erialane enesetäiendus
• Vähemalt 50 tundi muusikateraapia-alast ja 50 tundi muud erialaga seotud enesetäiendust

Supervisioon
• 80 tundi muusikateraapia supervisiooni, millest 10 tundi on individuaalset supervisiooni ja 70 tundi on grupisupervisiooni. Grupisupervisiooni võib 30 tunni ulatuses asendada individuaalse supervisiooniga koefitsiendiga 1 tund individuaalset supervisiooni = 3 tundi grupisupervisiooni.

Grupisupervisiooni võib 20 tunni ulatuses asendada kovisiooni tundidega koefitsiendiga 1 tund kovisiooni = 0,75 tundi grupisupervisiooni.

Kutse Muusikaterapeut, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

1) Vormikohane avaldus Lisa 4

2) Muusikaterapeut, tase 6 eelmise kutsetunnistuse koopia

3) Erialase enesetäienduse register Lisa 4.1

4) Erialast enesetäiendust tõendavad dokumendid

5) Supervisioonide ja/või kovisioonide läbimist tõendavad dokumendid

6) Töökogemust tõendavad dokumendid

8) Isikut tõendava dokumendi koopia

9) Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad
aadressile: kutsetaotlemine@muusikateraapia.eu

Muusikaterapeudi kutse taotlemise tasu on 297€ . Kutse taastaotlemise tasu on 74€.
Tasu palume kanda EMTÜ arvelduskontole Swedpangas a/a EE082200221041404745.

Kutse mittesaamisel kutse taotlemise tasu ei tagastata.