Esmaspäeval, 9. novembril kell 11.00-12.00 Muusikateraapia keskuses (Tatari 44/2, Tallinn)

Marion

Õpituppa on oodatud emad-isad oma 6-24-kuuste väikelastega.

Õpitoas räägime muusika ja eelkõige aktiivse musitseerimise olulisusest väikelapse igakülgse arengu toetamisel. Kogeme ja õpime viise, kuidas lapsega läbi “muusika” suhelda perioodil, mil laps ei oska veel sõnadega rääkida.
Aktiivne koostegutsemine turvalises ja vabas õhkkonnas pakub vanemale võimaluse läbi muusikaliste tegevuste jagada oma lapsega naudingut pakkuvaid hetki ning lapsega emotsionaalselt lähedane kontakt saavutada. Lihtsalt struktureeritud muusikalised tegevused suurendavad lapse teadlikkust endast, kasvatavad temas usaldust ümbritseva maailma suhtes ning tugevdavad vanema-lapse vahelist kiindumussuhet. Vanema laulu- või pillimänguoskus ei oma tähtsust – oma lapse kõrvus oled sa parim laulja!

Marion Untera:
Olen õppinud muusikat ning tegutsenud lauljana, aga ka psühholoogia on mind alati huvitanud.
Seega tundus muusikateraapia õpingutega jätkamine loogilise sammuna, kuna see ühendas endas minu jaoks kahte mind paeluvat valdkonda – muusikat ja psühholoogiat. Tänaseks olen lõpetanud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia 3 aastase muusikateraapia täiendõppe ning läbinud mitmeid muusika- ja loovteraapiaalaseid koolitusi. Lõpetamisel on ka Tartu Ülikooli psühholoogia õpingud. Enam kui 1,5aasta vältel olen läbi viinud emadele ja nende väikelastele suunatud muusikateraapia ringe. Minu kaasteeliseks on olnud minu teine, hetkel 2-aastane, poeg, kellega oleme läbinud imelise kooskasvamise läbi muusika ja laulu – ma tean, see toimib! Muusikateraapia muudabki ainulaadseks see, et meie väga oluliseks tööriistaks on muusika, mis toimib kui teine keel, vahend läbi mille suhelda siis, kui pole sõnu.

Osalemine on tasuta

Kohad täitunud