Screen Shot 2018-09-05 at 11.26.43

 

Muusikateraapia alused  (14 EAP) täiendkoolitus

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia ja käitumisteaduste suuna koolitus spetsialistidele, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad õppima asuda muusikateraapia magistriõppesse.

Käsitlusele tulevad olulised muusikateraapia teemad, nagu muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, taustateooriad, teraapia protsess ja hindamine ning kaasaegsed arengud ja rakendused. Põhjalikum fookus on suunatud muusikateraapia ja terapeutilise hääletöö meetoditele ja tehnikatele ning nende rakendamisele erinevate sihtrühmadega.

Registreerumine on alanud, õppetöö algab 05.oktoobril 2018.

Koolitajad: Eve Lukk, PhD; Kaia Laurik, MSc; Jüri Kriisemann, MSc.
Osavõtumaks: 588 EUR.

Täpsem info ja registreerumine koolitusele:

https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=E06C0AE20734ECF6