Kuidas on erinevad muusika elemendid – meloodia, harmoonia, rütm seotud inimese hinge omadustega – mõtlemise, tundmise ja tahtega ning kuidas need väljenduvad muusikainstrumentide tämbris ja kõlas, mängimise viisis?

Nii nagu muusikal on suhe arenguga ajas, kujunemisega, nõnda on valmis muusikateos või ka improvisatsioon mõistetav tema kujunemise käigus. Muusikateose terviklikkus tekib, kui kuulaja seda läbi elades muusikasse süveneb, muusikaga koos avardub, koondub, pingestub ja lõõgastub. Inimene avastab muusikat kuulates (ja musitseerides) jõu, mis viib ta läbi mitmesuguste muutuste, muusikapala olemuse ja samal ajal ka iseenda juurde. Muusika kujunemisprotsessis ja inimese elutee arengukäigus on sarnaseid jooni.

Selles töötoas me mängime, improviseerime ja musitseerime! Koosmusitseerimises saavutame kontakti iseenda ja teiste inimestega, tekib rõõm ja heaolutunne ühisest tegevusest ja kokkukõlamisest. Teretulnud on kõik, olenemata vanusest ja eelnevast muusikalisest kogemusest!

Muusikaterapeut ja psühholoog Karmen Linnamägi: olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja muusikateraapiat Dorioni Muusikateraapia Koolis Ameerikas. Eriline avastamisrõõm ja põnev väljakutse on minu jaoks olnud muusika kui ühe kunstivormi ja teraapia kui ravimiskunsti ühendamine inimese parema toimetuleku ja tervise heaks. Tartu Maarja Kooli juures olen töötanud muusikaterapeudina ja -õpetajana alates 2009. aastast. Olen läbi viinud ka mitmeid muusika ja muusikateraapia-alaseid koolitusi täiskasvanutele.